شرکت تولید پره و میکسر صنعتی به میکس
پره آزمایشگاهی,پره صنعتی

پره همزن لنگری آزمایشگاهی

پره های u شکل ساده مناسب برای فرآیند های اختلاط همراه انتقال حرارت از دیواره می باشد. الگوی جریان ایجاد شده از پره های u شکل به صورت شعاعی و یکنواحت در سرتاسر ظرف می باشد. این پره ها برای ایجاد جریان آرام و یکنوا

جنس : SS316L
قیمت : 820,000تومان
محصول پره همزن لنگری آزمایشگاهی فروشگاه به میکس
پره همزن لنگری آزمایشگاهی
پره همزن لنگری آزمایشگاهی

برای خرید نیاز به مشاوره دارید ؟

درخواست مشاوره خرید


توضیحات محصول پره همزن لنگری آزمایشگاهی به میکس

توضیحات محصول


پره همزن لنگری آزمایشگاهی- u شکل ساده


پره لنگری میکسر آزمایشگاهی- u شکل ساده

پره های u شکل ساده مناسب برای فرآیند های اختلاط همراه انتقال حرارت از دیواره می باشد. الگوی جریان ایجاد شده از پره های u شکل به صورت شعاعی و یکنواحت در سرتاسر ظرف می باشد.

این پره ها برای ایجاد جریان آرام و یکنواخت در کل ظرف ایده آل می باشند.


نظرات مشتریان محصول پره همزن لنگری آزمایشگاهی به میکس

نظرات مشتریان


ثبت پیام جدید

نظرات مشتریان

هنوز نظری ثبت نشده است .