پره همزن پراکنش کننده با تیغه های مایل

برای قیمت تماس بگیرید

پاک کردن

توضیحات

پره همزن پراکنش کننده با دندانه های مایل

انتهای شفت برای اتصال به پره باید به شکل لوبیایی شود.
در صورت نیاز نقشه های پرداخت انتهای شفت در اختیار خریدار محترم قرار خواهد گرفت.

اطلاعات بیشتر

اندازه

35, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

جنس

SS316

فهرست