پره همزن پراکنش کننده با تیغه های مایل

250,000 تومان4,600,000 تومان

پاک کردن

توضیحات

پره همزن پراکنش کننده با دندانه های مایل

انتهای شفت برای اتصال به پره باید به شکل لوبیایی شود.
در صورت نیاز نقشه های پرداخت انتهای شفت در اختیار خریدار محترم قرار خواهد گرفت.

توضیحات تکمیلی

قطر پره

35 میلی متر, 50 میلی متر, 75 میلی متر, 100 میلی متر, 150 میلی متر, 200 میلی متر, 250 میلی متر, 300 میلی متر, 350 میلی متر, 400 میلی متر, 450 میلی متر, 500 میلی متر

جنس

SS316

فهرست