شرکت تولید پره و میکسر صنعتی به میکس
محصولات به میکس

محصولات به میکس

محصول را جستجو کنید ...
میکسر پرتابل,میکسر پرتابل
محصول میکسر پرتابل بشکه های 220 لیتری  - مخازن 1000 لیتری و گالن های 40 لیتری و...  فروشگاه به میکسمیکسر پرتابل بشکه های 220 لیتری  - مخازن 1000 لیتری و گالن های 40 لیتری و...

میکسر پرتابل بشکه های 220 لیتری - مخازن 1000 لیتری و گالن های 40 لیتری و...

میکسر پرتابل جهت همگن کردن مواد و یا تولید در مخازن 1000 لیتری ، بشکه ها و گالن ها که دارای مواد هستند طراحی و ساخته شده است .دارای یک دستگاه موتور 1600 یا 1800 وات ، یک عدد شفت ، یک عدد پره تاشو (مناسب جهت عبور

ارتفاع : 600 mm
قیمت محصول :
12,670,000 تومان
میکسر پرتابل,میکسر پرتابل
محصول میکسر پرتابل بشکه های 220 لیتری  - مخازن 1000 لیتری و گالن های 40 لیتری و...  فروشگاه به میکسمیکسر پرتابل بشکه های 220 لیتری  - مخازن 1000 لیتری و گالن های 40 لیتری و...

میکسر پرتابل بشکه های 220 لیتری - مخازن 1000 لیتری و گالن های 40 لیتری و...

میکسر پرتابل جهت همگن کردن مواد و یا تولید در مخازن 1000 لیتری ، بشکه ها و گالن ها که دارای مواد هستند طراحی و ساخته شده است .دارای یک دستگاه موتور 1600 یا 1800 وات ، یک عدد شفت ، یک عدد پره تاشو (مناسب جهت عبور

ارتفاع : 600 mm
قیمت محصول :
12,670,000 تومان